General

લોકડાઉનમાં ઘર પર જ લો ઠંડી ઠંડી કુલ્ફીની મઝા

ઉનાળો આવે એટલે આપણને તરત જ કુલ્ફી યાદ આવે. એક સમય હતો જ્યારે કુલ્ફી વાળા ઘરે ઘરે કુલ્ફી વેચવા આવતા હતા. આજે દુકાનો અને મિલ્ક… Read More »લોકડાઉનમાં ઘર પર જ લો ઠંડી ઠંડી કુલ્ફીની મઝા